1 Mart 2017 Çarşamba

Firdevsî 'nin Şehnâmesi..,

İran edebiyatının en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilen 
Şehnâme 977 ila 1010 arasında yazılmıştır.

Farsları onore etmek için Gazneli Mahmut’un teşviki ile, kendisi de bir İranlı olan Tuslu Firdevs tarafından kaleme alınan Şehnâme, eski İran efsaneleri üzerine kurulu manzum bir destandır.

KitapEki için yazdığım kısa tanıtım yazısını buradan okuyabilirsiniz..,

Hiç yorum yok: