22 Haziran 2016 Çarşamba

Blagay tekkesi.. Bosna - Hersek..,

İsmi büyük olasılıkla Boşnakça'da ılıman anlamına gelen
Blaga kelimesinden gelen Blagaj (Blagay diye okunuyor) Tekkesi
Buna Nehri'nin kaynağında bulunmakta.
Suyun kaynağının 20 km aşağıya kadar gittiği söyleniyor.
Geçtiğimiz senelerde 700 metresine kadar dalan Fransız dalgıç 
ölmüş bu kaynakta.
Dar geçitlerde ilerlemeye çalışan dalgıçın 1 saat sonra cesedini çıkarmışlar. 

fotoğrafta gördüğünüz mağara ağzı işte tam bu nehrin yeryüzüne çıktığı yer. 
Tekke 250 metre yükseklikte sert kayanın dibinde suyun kaynağına kurulmuş..Osmanlı mimarisi ve Akdeniz tarzının etkileriyle 1520'li senelerde 

inşa edilmiş ve Bosnalılar tarafından millî anıt kabul ediliyor..
yani 4 sene sonra 500 yıllık olacak..
Tekke'nin içi oldukça sade ve zarif.
Gelen misafirler burada manevi bir iklime girdiklerini hissediyorlar.
Şırıl şırıl su sesi bir dönem hastaların tedavisinde kullanılmış.
Restorasyon ve düzenleme sonucunda çok daha güzel
bir mekan olmuş Blagay tekkesi.
Tekke mimarisine uygun odalarda huzur içinde dinlenilebilir.

Hacı Bektaş-ı Veli'nin müridlerinden olan
Sarı Saltuk'un odalardan birinde mezarı bulunmakta.
Burada Sarı Saltuk’a değinmek gerek..

asıl adı şerif hızır’dır. 
Hacı Bektaş Veli'nin Sarı Saltık'a; tahta kılıç, seccade, davul, sancak vererek 
Rumeli'ye gönderdiği rivayet edilir..
1263 yılında 20 bine yakın taraftarı ile birlikte rumeli'ye geçerek trakya ve balkanlarda 
türk dervişleri topluluklarını oluşturmuştur. babaeski'de saltuk tekkesi'ni kurmuştur. 
burada adına bir mezar da bulunur. Dobruca'da kralın kalbini kazanıp, 
40 bin hıristiyanın müslüman olmasını sağladığı söylenir. 
40 yıl kadar Edirne'de yaşadığına dair bilgiler vardır.
Saltuknâme’de (Tüm yaşamı ve düşüncelerinin anlatıldığı kitap
Cem Sultan’ın talimatıyla yazılmıştır)
Sarı Saltuk’un on iki mezarı olduğu belirtilmektedir.
Sarı Saltuk, beylerin ve kralların mezarına sahip çıkmak isteyeceklerini söyleyerek
her isteyene verilmek üzere birer tabut hazırlamalarını vasiyet etmiştir.
Ve gerçekten de ölümünden sonra gelen ve sahip çıkmak isteyen elçilere
hazırlanan tabutlar verilerek gönderilmiş..
En ünlü Sarı Saltuk türbesi, halkının 13. yüzyılda İslamiyet'e geçmesine
önayak olduğu rivayet edilen İznik'te bulunmaktadır.
Tekkeler Osmanlı fetihlerinden önce görülmeye başlanmıştır. 
Osmanlılar özelllikle balkanlara gönderdikleri bektaşi dervişleri ve babaları sayesinde 
kısa sürede yüzbinlerce kişinin müslümanlaşmasını sağlamışlardı.
Balkan coğrafyasının çeşitli bölgelerine yayılan gönüllü Türk dervişleri
birçok bölgede tekke, zaviye ve hangâh açmışlardır.
Irmak ve su kaynakları kenarında açılan tekkelerin yanına
değirmenler açılarak bölgenin yerli kitlelerine ulaşma ve iletişime geçme amacı güdülmüştür.
İşte Blagaj Tekkesi de yerli halk olan boşnakların müslümanlığı kabul etmesinde büyük işlev görmüştür.

tekkenin konumunu daha iyi anlamak için buraya bakınız..

Hiç yorum yok: